O NAS

Notariusz Dorota Hołdys w roku 1997 ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji.

Aplikację notarialną i asesurą odbyła w okręgu Izby Notarialnej w Katowicach. Decyzją Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2004 roku została powołana na stanowisko notariusza. Pierwsza siedziba jej Kancelarii Notarialnej została wyznaczona w Oświęcimiu.

Od roku 2007 Kancelarię Notarialną prowadzi w Cieszynie, przy czym początkowo znajdowała się ona przy ulicy Limanowskiego 3/3, od 01 stycznia 2011 roku usytuowana była przy ulicy Górnej 5/5, zaś› od 01 czerwca 2019 roku znajduje się przy Rynku nr 17.

W swojej działalności, notariusz Dorota Hołdys kieruje się profesjonalizmem nabytym podczas wielu lat nauki oraz samodzielnej pracy na stanowisku notariusza. Profesjonalną pomoc zapewniają również zatrudnieni w Kancelarii pracownicy, gotowi udzielić informacji klientom.